Gratis   |   Sandra Boon   |   Favorieten
geldtips-voor-jan-modaal

Disclaimer

Ik ben géén financieel expert en ik deel slechts mijn meningen en ervaringen met jou. Deze meningen en ervaringen kun je niet als adviezen opvatten en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ikbenjanmodaal.nl is niet aansprakelijk voor acties die jij onderneemt na het lezen van de blogs. Investeer nooit je buffer of geld dat je nog nodig zal hebben. Klinkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het vrijwel altijd te mooi om waar te zijn! Laat je goed informeren over de mogelijkheden en neem nooit klakkeloos advies over. Wil je graag financieel advies ontvangen? Benader dan een expert die is aangesloten bij AFM.


Ikbenjanmodaal.nl

Buro Fortix (Kamer van Koophandel: 1124332), verleent u hierbij toegang tot Ikbenjanmodaal.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Buro Fortix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Ikbenjanmodaal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Buro Fortix.


Beperkte aansprakelijkheid

Buro Fortix spant zich in om de inhoud van Ikbenjanmodaal.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Ikbenjanmodaal.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Buro Fortix.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Ikbenjanmodaal.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Ikbenjanmodaal.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Buro Fortix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buro Fortix. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buro Fortix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij schending van auteursrecht wordt, zonder uitzondering, een schadevergoeding gesommeerd.


Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Gebruikte afbeeldingen en icons

Veel van de foto’s, afbeeldingen en icons die worden gebruikt, zijn niet van Buro Fortix. Hieronder is een lijst te vinden van stockmateriaal dat gebruikt is, waarbij het verplicht is de herkomst te vermelden.

Neem contact op

.
In 5 minuten per maand al jouw geldzaken regelen...

Met mijn unieke Money Game methode leer ik jou hoe je jouw geldzaken kunt automatiseren. Heb je al gezien dat je de eerste hoofdstukken gratis kunt lezen? 

Jan Modaal