Gratis   |   Jan Modaal   |   Favorieten
waarde van geld belangrijk

Geld is waarde en daarom vind ik geld zo belangrijk

Geld staat symbool voor waarde. Geld op zichzelf stelt eigenlijk weinig voor; het is niks meer of minder dan een briefje, een munt of een bedrag op je bankrekening. Het is waar geld voor staat, dat het zo belangrijk maakt: waarde. En dat vind ik een interessant concept, omdat het kan bepalen hoe wij als maatschappij omgaan met geld.

De typische, nuchtere Hollander is vies van geld. Gevoelige onderwerpen zoals homoseksualiteit, politiek en religie bespreken we zonder blikken of blozen, maar over geld praten we niet. We weten niet hoeveel onze collega’s verdienen, hoe hoog de hypotheken van onze vrienden zijn of hoeveel spaargeld onze familieleden hebben vergaard. Het enige dat we soms horen is dat het ‘aan het eind van de maand nooit genoeg blijkt te zijn’. Maar is het eigenlijk wel terecht dat we zo vies zijn van geld?

Ik zie geld als waarde, niet alleen als een betaalmiddel

Ja, ik schrijf blogs over personal finance, maar ik ben helemaal niet goed met cijfers. Ik kijk dan ook niet zozeer naar de cijfers van geld (hoeveel er op de bankrekening staat, welk cijfer een product kost, etc.), maar ik kijk naar de waarde van dat geld. Hoe hard heb ik er voor moeten werken? Hoe kan ik het verdiende geld omzetten naar iets dat waardevol voor mij is? Je geld (waarde) inruilen voor iets dat geen waarde heeft, is simpelweg een slechte deal. Wanneer je geld ziet als waarde in plaats van ‘cijfertjes’, zal je al snel merken dat jouw opvattingen over geld zullen veranderen. Ik kijk zelf vooral naar waar dat geld voor staat, oftewel: voor waarde.

  • Geld ontvangen/verdienen betekent voor mij waarde ruilen voor waarde. Ik lever mijn klanten waarde (diensten of producten) en in ruil daarvoor geven zij mij waarde terug (geld). Niet betaald worden voor het werk dat ik doe, zie ik dan ook heel letterlijk als “niet gewaardeerd worden.” En dat geldt ook andersom: ik wil niet altijd maar voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en ik ben ook niet te beroerd om iemand te betalen die mij waarde heeft gegeven.
  • Het geld dat ik bezit staat ook voor waarde en kan omgezet worden in waardevolle dingen. Dat kunnen spullen zijn, maar ook bijvoorbeeld het betalen van de rekeningen, uitjes, vakanties, etc. Een dak boven je hoofd hebben wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het feit dat je elke maand de huur of hypotheek kúnt ophoesten, is absoluut iets dat gewaardeerd mag worden, want als het ware ruil je dat geld voor onderdak.
  • Financiële stabiliteit is voor mij ook een hele belangrijke waarde. Voor mij betekent dit dat ik goed voor mijzelf zorg en dat ik mijzelf (letterlijk) waardeer. ♥️ En dat ik mijzelf de waarde gun. Nu, maar vooral ook in de toekomst.
Gerelateerd:
Goedkoop is niet per definitie beter en ik zal je uitleggen waarom ik dat vind

Het is voor mij dus veel meer dan alleen ‘iets’ waarmee ik dingen kan kopen. Of ‘iets’ waarvan je standaard te weinig hebt. Of ‘iets’ wat alleen bestemd is voor rijke mensen. Geld staat voor gewaardeerd worden, voor het waarderen van anderen, voor het waardering hebben voor wat we wél hebben en gedeeltelijk staat het ook voor een stukje zelfliefde. 🙏 Begrijp mij niet verkeerd; je zelfwaarde hangt niet af van hoeveel geld je hebt. Maar andersom werkt het wel: jezelf die financiële stabiliteit gunnen is goed voor je zelfwaarde en je zelfvertrouwen.

Waarde hechten aan geld

Het is niet gek dat we massaal ons geld weggooien; in deze consumptiemaatschappij is alles gericht op consumeren. Ik denk dat als we het idee van ‘geld’ omdraaien naar ‘waarde’, dat we dan heel anders om zouden gaan met ons geld. Als je écht waarde hecht aan geld, en als je inziet hoe waardevol je jouw geld kunt inzetten, dan is de kans veel kleiner dat je jouw (zuurverdiende) centjes gaat verspillen aan dingen die jou eigenlijk geen waarde teruggeven.

Je geld ruilen voor echte waarde

Jij bepaald zelf waar jij je geld aan uitgeeft. Oké, een zorgverzekering is nou niet bepaald vrijwillig in dit land, een dak boven je hoofd is toch écht wel een must en daarnaast kun je natuurlijk ook niet leven zonder water en voedsel. 😅 Maar afgezien van de eerste levensbehoeften, heb je zelf heel veel te zeggen over jouw geld. En jij kunt zelf kiezen voor welke dingen (of ervaringen) jij jouw geld wil ruilen. Maak daar dan ook de juiste keuzes in, want zonder het te beseffen kun jij jouw geld inzetten voor belangrijke dingen.

  • Steun je vrienden, je netwerk en lokale ondernemers. Als consumenten hebben wij (onbewust) héél veel macht. Lokaal kopen is over het algemeen beter voor mens, milieu en maatschappij. Dus laat de grotere webshops even voor wat het is en haal je producten en spullen zoveel mogelijk lokaal.
  • Bedrijven verkopen dat wat gekocht wordt door de consument. Door heel bewust dingen niet te kopen, breng je als het ware ook een stem uit. Geen kiloknallers kopen, dus 😉 Zolang wij “slechte” producten blijven kopen, zullen die op de markt gebracht blijven worden.
  • Ruil jouw waarde (geld) in bij bedrijven of initiatieven die daar goede dingen mee doen. Zo komt (en blijft) de waarde in goede en positieve cirkels.
  • Sta wat vaker stil bij wat jouw definitie is van waarde. En wat is nou écht waardevol en wat niet? Is die 10e paar schoenen écht waardevol, wanneer je de eerste 9 ook al mooi vind? Misschien wel, misschien niet. De keuze is aan jezelf, maar sta er wat vaker bij stil. Je zal al snel merken dat er veel geld wegstroomt naar dingen waar je misschien onbewust helemaal niet zoveel waarde aan hechtte.

Wat betekent geld voor jou?

Zie jij geld als een betaalmiddel? Of betekent het iets anders voor je? Geld is een heel abstract concept en vrijwel iedereen kijkt er anders tegenaan. Dat is niet erg – het is juist wel interessant. Zo kunnen we van elkaar (blijven) leren. 😋

.

Meer over dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hey pssst...

Heb je al gezien dat je de eerste hoofdstukken van mijn boek (de Money Game) gratis kunt lezen? In deze hoofdstukken deel ik onder andere 8 belangrijke lessen over geld.

Hey pssst...

Heb je al gezien dat je de eerste hoofdstukken van mijn boek (Money Game) gratis kunt lezen?

Jan Modaal